11

Ariandra Vermaas

Systeemtherapeut, Relatietherapeut, Traumagerichte systeemtherapeut

Ik ben Ariandra en in mijn praktijk bied ik (individuele) systeemtherapie, traumagerichte systeemtherapie en relatietherapie aan.

Systeemtherapie gaat ervan uit dat problemen bestaan binnen een context breder dan de persoon zelf. Een mens bestaat door de relaties die de persoon heeft. In elk menselijk contact is er sprake van beïnvloeding, direct of indirect, bewust of onbewust. Een blik, een woord of een gebaar kan al een interactie op gang brengen. Als zo’n interactie zich herhaalt, kan deze verworden tot een patroon. De meeste van jouw patronen vinden zijn oorsprong in je gezin van herkomst. Zo’n patroon kan onderdeel worden van hoe jij de dingen beleeft, doet en misschien wel beïnvloeden of bepalen hoe jij de wereld ziet.. En wellicht is dit precies waar jij nu in vastloopt. Soms gaat het om gebeurtenissen van nu, maar het kan ook te maken hebben met zaken uit het verleden. We gaan altijd terug naar het gezin van herkomst, ongeacht je huidige situatie. Het komt vaak voor dat je jouw eigen behoeften hebt ingepast in de ruimte (bestaande patronen) die in meer of mindere mate beschikbaar was in je gezin. We kunnen jouw manieren van doen onderzoeken in contact met jezelf en anderen, zoals met partners en familie, maar ook in vriendschappen of met collega’s. Met elkaar kunnen we relaties exploreren en meer in balans brengen. 

Relatietherapie
Via Flore staat voor bloei. Bloei in de relatie met jezelf en bloei in de relaties met belangrijke anderen. Zo ook de partnerrelatie. Ik geloof dat partnerrelatietherapie belangrijk is in alle stadia van een relatie, van net verliefd tot wellicht al bijna uit elkaar. De partnerrelatie is bij uitstek het gebied waar patronen uit het verleden zich aandienen. Het is opvallend hoe vaak we een partner kiezen die het beste in ons naar boven haalt, maar ons eveneens zo kan frustreren. In ons overlevingsmechanisme is ingebouwd dat we personen kiezen met vertrouwde gedragspatronen, wellicht herkenbaar vanuit de relatie met een van je ouders. Het mooie is dat een gezonde partnerrelatie een veilige omgeving kan zijn om deze disfunctionele patronen aan elkaar te helen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is het van belang je eigen patronen te kennen en de interactie met de patronen van de ander te begrijpen. In relatietherapie is ruimte om op een veilige en verbindende manier de patronen te onderzoeken en te duiden, zodat jullie samen een stevige basis kunnen leggen. 

Contact Info